vdf

MATRIX

Proč MATRIX?

Úplná správa nástrojů ve Vašich rukou

TaeguTec systém MATRIX je robustní řešení, které zahrnuje hardware a sofistikovaný software, poskytující úplnou kontrolu nad zásobami Vašich nástrojů a spotřebou řezných nástrojů. Zahrnuje automatizovaný objednávkový systém, analytické nástroje, flexibilní systémy hlášení a rozhraní pro propojení s vaším ERP i jiným interním systémem - vše, co je potřeba v prostředí průmyslu 4.0.

Snížení nákladů

Řízenou kontrolou Vašich řezných nástrojů můžete docílit citelné úspory nákladů. Implementováním neustálého zlepšování způsobu obrábění, snížením zásob, snížením odpadu, přehlednějším systémem, který automatizuje běžné úkoly, můžete obvykle ušetřit 10-30% nákladů za nástroje.

Zajištění výroby

Prioritou č.1 každé společnosti je udržovat stroje v chodu a minimalizovat prostoje. Nečinná výroba vytváří obrovské náklady pro podnikání, a to jak z hlediska zpožděných, tak zrušených objednávek, stojících strojů a lidských zdrojů, které čekají na dodání řezných nástrojů. MATRIX udržuje vaši produkci v pohybu a dramaticky snižuje rizika vyčerpání zásob.

Optimalizace skladových zásob

Zjednodušene řečeno: MATRIX dosahuje MAXIMÁLNÍ dostupnosti s MINIMÁLNÍ zásobou na skladech. Nadbytečné a mrtvé zásoby jsou běžné tam, kde se objednává spíše odhadem, nežli skutečnou vypočtenou spotřebou. Většina výrobních závodů pracuje s přebytkem skladu 10-40% nebo dokonce mrtvými zásobami, které zabírají mnoho zdrojů a tím způsobují obrovské skryté ztáty pro Vaše podnikání. MATRIX využívá chytrý logistický model, který zohlednuje spotřebu a frekvenci využítí nástrojů k dosažení optimální úrovně skladovaných zásob. Výpočty jsou mesíčně aktualizovány, aby byly všechny parametry výpočtů neustále aktuální. Systém Vám umožňuje využít i speciálních parametrů pro kompenzaci dočasných požadavaků.

Usnadnění procesu nákupu

Četnost objednávek, počet položek v objednávkách, ruční počítání zásob, které nelze najít, nebo nejsou reportovány, ovlivňují náklady a čas potřebný k přípravě objednávek pro dodavatele. MATRIX může doslova snížit nákupní náklady až o 50%. Modul automatizovaného nákupu zabudovaný do softwaru může z denních objednávek „na poslední chvíli“ udělat řízený týdenní proces, který řádově zabere jen minuty. V případě potřeby může MATRIX přenášet data do systému ERP pro vydávání objednávek a referenčních objednávek ERP během procesu přijímání zboží.

Skutečná cena za jednotku (CPU)

Vyhodnocování skutečných nákladů na díly (CPU) je dobrým řešením kontroly efektivity nástrojů a jejich neustálého zlepšování. MATRIX nejen vyhodnocuje životnost nástrojů, ale také může automaticky upozorňovat v případě, že je nástroj nedodstatečně výkonný, abyste mohli včas zajistit proces vyhledání a otestování efektivnějšího nástroje.

Výdej pouze správných nástrojů

Přesto, že je to dnes již základem dobrého řízení výroby, nemůžeme opomenout proces omezující přístup pouze k nástrojům schválených pro konkrétní práci. MATRIX může řídit vydávání položek podle zakázky či obráběného díla, aby znemožnil použití nesprávných nástrojů, což by mohlo vést až poškození nebo sešrotování obrobků. V odvětvích, kde se nesmí proces výroby takto ohrozit, je MATRIX nutností.

Rychlá návratnost investice

MATRIX Vám obvykle zajistí návratnost investice během 6 - 18 měsíců. Zástupce TaeguTec pro vás může připravit zprávu o návratnosti investic pro Váš konkrétní případ.

Ukázkový report

Co zákazníci říkají

O výhodách implementace systému MATRIX svědčí fakt, že ho ve svých provozech úspěšně používají přední výrobní společnosti po celém světě.

https://www.ctms-imc.com/index.php/en/home/

Kontakt: chadim@taegutec.cz